UBEZPIECZENIA GRUPOWE NA ŻYCIE

Jako broker w imieniu Klienta negocjujemy warunki programu ubezpieczenia dla zatrudnionych przez niego pracowników oraz ich rodzin tak, aby spełniały one ich oczekiwania oraz potrzeby. Ubezpieczenie to daje zabezpiecza, proacownika oraz członków jego rodziny na wypadek zajścia nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Każda firma ma swoją specyfikę, którą musimy poznać, aby zidentyfikować a następnie pokryć polisami ryzyka z nią związane.