PEŁNOMOCNICTWO
Działamy w oparciu o udzielone przez Klienta pełnomocnictwo, które upoważnia nas do negocjacji z zakładami ubezpieczeniowymi oraz przygotowania programu ochrony ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia tylko jednego ryzyka.
ANALIZA
Dokonujemy analizy potrzeb ubezpieczeniowych Klienta – określamy, co powinno być przedmiotem ubezpieczenia. Szczególną uwagę zwracamy na te składniki majątku Klienta, które są narażone na powstanie szkody a które mogą narazić na Klienta na znaczne koszty finansowe.
OPRACOWANIE PROGRAMU UBEZPIECZENIA
Na podstawie naszej analizy potrzeb klienta przygotowujemy konstrukcję programu ubezpieczeniowego lub pojedynczego ubezpieczenia.
NEGOCJACJE OFERT
Prowadzimy negocjacje warunków ubezpieczenia (ofert) z wybranymi zakładami ubezpieczeniowymi, często są to trzy, cztery towarzystwa ubezpieczeniowe, czasami więcej. Negocjacje ukierunkowane są zarówno na zapewnienie maksymalnej ochrony ubezpieczeniowej Klienta poprzez dodanie pewnych zapisów i klauzul oraz jak najkorzystniejszych warunków finansowych.
ANALIZA PORÓWNAWCZA
Przygotowujemy i przedstawiamy Klientowi analizę wynegocjowanych warunków ubezpieczenia (ofert), zwracając uwagę na różne rozwiązania proponowane w ofertach przez poszczególne zakłady ubezpieczeniowe.
REKOMENDACJA
Doradzamy przy wyborze oferty jak i zakresu ubezpieczenia oraz wyjaśniamy podstawy, na których opiera się nasza rekomendacja, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia których nie można wyłączyć lub ograniczyć. Prezentujemy zasady funkcjonowania poszczególnych klauzul i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia wynikających z rekomendowanej oferty.
PODPISANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
Po wyborze przez Klienta oferty, nadzorujemy wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych (umów generalnych, polis) przez zakład ubezpieczeniowy
NADZÓR
Po zawarciu ubezpieczenia administrujemy zawartymi polisami, prowadzimy nadzór nad realizacją warunków umowy ubezpieczeniowej, monitorujemy terminy kończących się polis, uczestniczymy przy sporządzaniu aneksów, cesji, koniecznych rozszerzeń ubezpieczeń, informujemy o sprzedaży ubezpieczonego mienia, itd.
LIKWIDACJA SZKÓD
Udzielamy pomocy przy likwidacji szkód – m.in. przy formułowaniu roszczeń odszkodowawczych. Wspieramy w odwołaniu się od niesłusznych decyzji towarzystw Ubezpieczeniowych.

Dowiedz się więcej
Jak działamy?

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Każda firma ma swoją specyfikę, którą musimy poznać, aby zidentyfikować a następnie pokryć polisami ryzyka z nią związane.