Ubezpieczenia techniczne CAR/EAR budowlano – montażowe


Ubezpieczenia budowlano - montażowe (CAR/EAR) Ubezpieczenia budowlano - montażowe (CAR/EAR) przeznaczone są dla inwestorów lub wykonawców.


Ubezpieczenia budowlano - montażowe (CAR/EAR) oparte są o formułę ryzyka wszystkich nienazwanych "all risks". Zawierane są na czas trwania kontraktu i zabezpieczają cały proces inwestycyjny: realizowane obiekty i montaż, zastosowany sprzęt, wyposażenie, a także zaplecze budowy. CAR/EAR obejmują wszystkie podmioty uczestniczące w inwestycji: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego wykonawcę, podwykonawców.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Każda firma ma swoją specyfikę, którą musimy poznać, aby zidentyfikować a następnie pokryć polisami ryzyka z nią związane.