Najnowszy Komentarz - BLISKO SZCZYTU NA PORTFELU

Dziś trochę nietypowo, bo postaram się nie pisać o obecnej sytuacji rynkowej i naszych przewidywanych działaniach na przyszłość. O tym w najbliższym komentarzu. Powiem... Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
21 luty 2022
PONAD 5% W MIESIĄC


W ubiegłym tygodniu zdecydowaliśmy się na zmianę składu naszego portfela. Obecnie zawiera on dwie klasy aktywów (zmiana u większości z Państwa będzie widoczna w czwartek): POZYCJA KRÓTKA 60% i ZŁOTO 40%. Oczywiście chodzi o UFK typu short, czyli fundusze zarabiające na spadkach naszego rodzimego indeksu WIG20 oraz o UFK reprezentujący złoto, jako kruszec i UFK zawierający akcje firm wydobywczych. Zmiana składu jest relatywnie niewielka. Udział pozycji „short” nie uległ zmianie. Udział złota wzrósł z 20 do 40 procent, kosztem UFK obligacji. Uznaliśmy, że pomimo pozytywnego spojrzenia na fundusze obligacji w tym roku, złoto ma większy potencjał wzrostowy.

Poza podażowymi czynnikami mającymi negatywny wpływ na rynek akcji, o których pisaliśmy w poprzednim komentarzu pojawiły się kolejne, na które zwróciliśmy uwagę. Te wymienione uprzednio nie uległy zmianie: 

Po stronie minusów, a więc czynników sprzyjających spadkom na giełdach znaleźliśmy trochę więcej czynników:

 • Globalne i lokalne zaostrzenie polityki monetarnej, czyli trwające podwyżki stóp procentowych. W Polsce (najmocniejsze od 2000 roku) i na świecie liczba podwyżek w ubiegłym i tym roku mocno przekroczyła już liczbę 100, pamiętając o fakcie, że USA dopiero planują rozpoczęcie cyklu podwyżek.
 • Zaplanowany na marzec koniec QE ( luzowanie ilościowe, lub jak kto woli, drukowanie pustego pieniądza ) w USA i spodziewane podwyżki stóp procentowych już w tym roku.
 • Sygnały nadchodzącej, cyklicznej zadyszki w gospodarkach. Twarde dane są jeszcze dobre, ale wskaźniki wyprzedzające są już w trendzie spadkowym ( Europejskie PMI jest już najniżej od 10 miesięcy )
 • Nasze rodzime OFE są załadowane akcjami, grubo ponad 90 procent aktywów, co historycznie zawsze stanowiło trafne ostrzeżenie.
 • Nadchodząca do nas fala Omikronu i niepewności z tym związane.
 • Wreszcie, potencjalny konflikt zbrojny na Ukrainie i nieznane konsekwencje z nim związane.

Kolejne naszym zdaniem to:

 • Udział akcji w portfelach inwestorów indywidualnych jest na poziomie 70%.W początkowej fazie pandemii, wiosną 2020 było to około 50%, Tak więc mimo niskich poziomów nastrojów inwestorów indywidualnych, udział akcji jest jeszcze powyżej średniej.
 • Poziom zaangażowania w akcjach na świecie sygnalizowany przez sondaż BofA był jeszcze do niedawna zbyt wysoki w konfrontacji z czynnikami ryzyka. Teraz zaczął się mocno obniżać, ale można mieć wątpliwości, czy to już punkt kulminacyjny powtarzającego się co kilka lat procesu wycofywania się z rynków akcji. 
 • Z funduszy dłużnych ciągle jeszcze odpływa kapitał. W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo wpłat i umorzeń w funduszach obligacji skarbowych wyniosło – 4 miliardy złotych, a we wszystkich funduszach dłużnych prawie -10 miliardów.
 • Najnowsze comiesięczne dane na temat przepływów kapitałowych, pokazał pierwszy od dawna odpływ z funduszy akcyjnych: -355 milionów złotych  netto. To pierwszy spadek od wiosny 2020 roku. Podobnie rzecz się ma w funduszach mieszanych.

Tak więc na dziś nic się nie zmieniło, a mieszanka w postaci zacieśnienia polityki monetarnej i jednoczesnej perspektywy spowolnienia gospodarczego tworzy cały czas dość problematyczne środowisko dla rynków akcji.

Specjalnie nie kładziemy nacisku na sytuację przy granicy Ukrainy. Co się wydarzy i kiedy, tego nie wiemy, ale to nie ma znaczenia. Jest wystarczająco dużo negatywnych innych sygnałów fundamentalnych, aby utrzymywać pozycję „short”. Ewentualny konflikt na Ukrainie może być jedynie katalizatorem przyspieszenia spadków, a obecna niepewność również nie pomaga rynkom.

W załączniku numer jeden prezentujemy przebieg indeksu WIG20SHORT w ujęciu tygodniowym. Można powiedzieć, że jest to odwrócony WIG20, czyli jeżeli główny indeks polskiej giełdy spada, to ten w załączniku rośnie, co przy obecnej naszej pozycji jest dla nas korzystne. Właśnie w ubiegłym tygodniu wystąpił sygnał kupna (zielona strzałka). Po raz pierwszy od listopada 2020 indeks ten pokonał zieloną średnią z 50 tygodni. Odwrotny sygnał miał miejsce w listopadzie 2020 (czerwona strzałka). Jeżeli obecny sygnał kupna okaże się skuteczny, to powinniśmy dojść przynajmniej do trzech średnich zaznaczonych na wykresie, które będą stanowiły naturalny opór. Do tego miejsca mamy przestrzeń w wysokości około 12,5 %.

W załączniku numer 2 przedstawiamy przebieg wykresu złota, również w interwale tygodniowym. Do ubiegłego tygodnia mieliśmy do czynienia z prawie półtoraroczną korektą, która zawierała się w zaznaczonym trójkącie. Jeżeli sygnał okaże się skuteczny, droga na północ otwarta. Ten właśnie sygnał skłonił nas do powiększenia udziału złota w naszym portfelu.

Ponadto zaobserwowaliśmy pewną prawidłowość. Wzrostom cen złota przeważnie towarzyszą większe wzrosty na akcjach producentów kruszcu. Gdy zmienia się kierunek na rynku samych metali, część uczestników pozycjonuje się z opcją lewarowaną właśnie na akcjach. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia w przypadku funduszu UFK Black Rock World Gold, dostępnym na platformie Generali. Każda zmiana cen kruszcu znajduje swoje odwzorowanie w wycenia akcji spółek wydobywczych, ale z „większym przytupem”. W przypadku złota dodatkowym pozytywnym elementem pozostaje chęć zabezpieczenia się przed ujemnymi, realnymi stopami procentowymi, z którymi mamy teraz do czynienia. Stopa inflacji znacznie przewyższa rentowności na rynku długu i rynku pieniężnym.

Ponadto po raz pierwszy od długiego okresu wzrosty na złocie versus spadki na głównym indeksie rynku w USA (S&P500) zostały ewidentnie dostrzeżone. Spadające ceny amerykańskich obligacji i akcji mogą spowodować przesunięcie kapitału wychodzącego z tych klas aktywów w stronę złota, a to oczywiście będzie dla nas korzystne. 

Kolejnym korzystnym dla złota czynnikiem jest fakt posiadania przez małe amerykańskie banki pozycję short (około 200 tysięcy), za które będą musiały płacić karę. Ostatnie spadki, jakie miały miejsce pod koniec ubiegłego roku, pozwoliły na zamknięcie około 50 tysięcy „shortów”. Jeżeli obecny wzrostowy kierunek na złocie utrwali się na dobre, to będziemy mieli zapewniony stały popyt w najbliższym czasie. 

”Jeżeli powyższe prognozy okażą się trafne, zakładamy powrót na wzrostową ścieżkę wartości portfela, czego oczywiście, Państwu i sobie życzymy.” 

To cytat z poprzedniego komentarza, prawie sprzed miesiąca. W załączniku numer 3 prezentujemy zmianę procentową naszego portfela za ostatni miesiąc.

 Na portfelach w Generali wzrost portfela w ostatnim miesiącu wyniósł +5,62%. Tak więc zapowiedź zacytowana powyżej jest realizowana. Co więcej, biorąc powyższe argumenty pod uwagę, jesteśmy przekonani, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Oczywiście żadnych obietnic nie składamy, bo na giełdzie nie wolno tego robić NIGDY. Jednak naszym zdaniem, należałoby się liczyć z dalszym wzrostem naszego portfela.

Sprawdziliśmy wyniki wszystkich UFK na platformie Generali w skali ostatniego miesiąca. Tylko trzy fundusze osiągnęły lepszy wynik, z 55 dostępnych. Większość funduszy zaliczyła stratę. Podium przedstawia się następująco:

 1. Templeton Latin America: +11,04%
 2. BlackRock World Gold:  +8,19%
 3. Ipopema Short: +7,04%

Dwa z nich są w naszym portfelu, tak więc nasz, wspomniany w tytule, wynik plasuje nas na czwartym miejscu. Mamy nadzieję, że również w kolejnych okresach będzie podobnie.

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.