Najnowszy Komentarz - CIEKAWE MIEJSCE

Najbardziej znany inwestor giełdowy, Warren Buffett (93 lata) miał szereg ponadczasowych powiedzeń, które każdy inwestor powinien znać na pamięć. Jedno z najważniejszych brzmi: „dwie... Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
09 styczeń 2024
PODSUMOWANIE ROKU

Rozpatrując ostatni rok, najkrócej rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że było dobrze. Suchy wynik procentowy za 2023 rok to: +18,34% (polisa Generali). Zarówno w porównaniu z dowolnymi lokatami, czy też z inflacją, byliśmy zdecydowanie górą.

Nasza metodologia gry giełdowej ma prowadzić do wykorzystywania części szans w okresach dobrej koniunktury oraz do unikania większych porażek w okresach bessy. Jeżeli w okresie słabej koniunktury uda się coś jeszcze dołożyć, to finalnie w dłuższym horyzoncie będzie można liczyć na satysfakcjonujące wyniki. 

Właśnie takie podejście każe nam spojrzeć na rynek z trochę szerszej perspektywy. Szczególnie ciekawe były, pod tym względem, ostatnie dwa lata, które różniły się od siebie diametralnie. Podsumowując efekty naszych działań pokusiliśmy się o trochę szersze spojrzenie, czyli wzięliśmy pod uwagę ostatnie dwa lata, w których analiza efektów jest bardziej miarodajna. 

W 2022 roku rynki były w bessie, a w 2023 w hossie. Na liczbach dotyczących naszego rynku wyglądało to następująco. WIG20 w 2022 roku: -20,95%; WIG20 w 2023 roku: +30,75%; WIG20 za ostatnie dwa lata 2022-2023: +3,35%. Można więc powiedzie, że nie robiąc nic przez dwa ostatnie lata bylibyśmy mniej więcej w tym samym miejscu.

 Okazuje się, że przy naszym podejściu, rzeczywiście w ubiegłym roku byli lepsi od nas, ale biorąc pod uwagę dwa, tak różne, następujące po sobie lata, to nasz dwuletni wynik (34%-38,5%) zdecydowanie wybija się ponad wyniki najlepszego UFK akcyjnego, czyli Generali Agresywny Plus (20,68%).

W załączniku numer 1 prezentujemy Państwu tabelę z wynikami procentowym, właśnie za ostatnie 2 lata (nasze portfele; fundusze UFK oraz indeksy). 

  31/12/2021 : 31/12/2023 2 LATA
1 ONTIMAX-VIENNA LIFE 38.58%
2 ONTIMAX-GENERALI OMNIPROFIT – POLISY KUPIONE PRZED 2010 37.80%
3 ONTIMAX-GENERALI OMNIPROFIT – POLISY KUPIONE PO 2009 34.00%
4 UFK Generali Agresywny PLUS 20.68%
5 UFK Generali Global Absolute Return Fund 15.00%
6 UFK Generali Mieszany PLUS 13.54%
7 UFK Generali – Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 12.81%
8 sWIG80 12.52%
9 Portfel Polski Akcyjny 12.13%
10 UFK Generali – Generali Złota 11.89%
11 UFK Generali Gwarantowany PLUS 11.37%
12 UFK Generali – Generali Oszczędnościowy 11.25%
13 Portfel Polski Zrównoważony 11.18%
14 Portfel Polski Specjalistyczny 10.77%
15 UFK Generali – Generali Korona Akcji 9.88%
16 UFK Generali Obligacji PLUS 9.24%
17 TBSP (INDEKS OBLIGACJI SKARBOWYCH) 7.01%
18 mWIG40 6.87%
19 UFK Generali – Generali Korona Zrównoważony 5.86%
20 UFK Generali – Generali Korona Dochodowy 5.43%
21 UFK Generali – Generali Stabilny Wzrost 3.35%
22 UFK Generali – Generali Korona Obligacje 0.94%
23 UFK Generali – Generali Akcji Amerykańskich 0.93%
24 Portfel Zagraniczny Surowcowy 0.89%
25 WIG20 0.74%
26 UFK Generali – Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged) 0.65%
27 S&P 0.12%
28 BITCOIN (USD) -2.04%
29 UFK Generali – Generali Obligacji Aktywny -2.21%
30 UFK Generali – Generali Akcji: Megatrendy -4.70%
31 UFK Generali – Generali Akcji Europejskich -6.94%
32 Portfel Cyklu Koniunkturalnego -7.10%
33 UFK Generali – Generali Akcji Ekologicznych -9.48%
34 Portfel Zagraniczny „Cztery Strony Świata” Akcyjny -12.97%
35 UFK Generali – Generali Obligacje: Obligacje Rynki Wschodzące -15.59%
36 Portfel Zagraniczny Nieruchomości -27.12%

Można powiedzieć, że w skali dwóch lat wyniki powyżej  +35% są dobre, szczególnie w porównaniu z rynkiem. Niezależnie od sytuacji rynkowej, należałoby sobie życzyć takich wyników w każdym dwuletnim okresie. 

W załączniku numer 2 prezentujemy przebieg wykresu WIG20 w ostatnich dwóch latach.

 Tak, jak wspominałem, działo się dużo. Najpierw silna tendencja spadkowa, a potem powrót do wzrostów. Dziś jesteśmy mniej więcej w tym samym punkcie, co na koniec 2021 roku i rodzi się zasadnicze pytanie, co dalej ?

Oczywiście odpowiedzi na to pytanie nie znamy, ale wcale nie jest to konieczne. Giełdowych wróżek jest aż nadto, ale na giełdzie wcale nie chodzi o przewidywanie przyszłości, tylko o skuteczne dopasowywanie się do zmian rynkowych.

Na dziś, można powiedzieć, że nasz portfel ustawiony jest neutralnie. Od listopada mamy niezmieniony skład portfela: połowa portfela w UFK Generali Long (odzwierciedla zmiany WIG20), pozostałą część w funduszach dłużnych i pieniężnych, które miały za sobą bardzo dobry rok (stopa zwrotu na tych funduszach za 2023 rok wyniosła 11,25% oraz 11,37%. 

Ostatnia fala wzrostowa rozpoczęła się w zasadzie po wyborach. Wzrostowy kierunek naszemu rynkowi z pewnością nadawał kapitał zagraniczny. Świadczą o tym dwie przesłanki: po pierwsze, zdecydowanie lepiej zachowywały się duże spółki, w szczególności banki, po drugie mieliśmy do czynienia z wyraźnym umocnieniem się złotego do dolara. Początek roku przywitał nas korektą na rynku, która dotychczas nie jest zbyt dotkliwa, przez co do naszej linii obrony mamy jeszcze pewną przestrzeń. Linia obrony to jedno, ale myślimy też o ewentualnym powiększeniu zajmowanej pozycji w UFK akcyjnych. 

Oczywiście, aby tak się stało musi zostać spełniony nasz warunek konieczny. Abyśmy mogli mówić o pełnym zaangażowaniu w UFK akcyjnych, musimy mieć silne przekonanie, że możliwa jest prawdziwa hossa i wejście rynku w nowe, dawno niewidziane rejony.

Ten warunek został już spełniony na wykresie indeksu WIG-BANKI, który pokonał wieloletni opór, a bez banków prawdziwa hossa jest niemożliwa, ze względu na strukturę naszego głównego indeksu giełdowego.

Podobnie prawdziwa hossa nie jest możliwa bez kapitału zagranicznego. Chodzi bardziej o kapitał średnio i długoterminowy, niż spekulacyjny. Po zmianie władzy zainteresowanie naszą giełdą, wśród zagranicznych inwestorów, odczuwalnie wzrosło. 

Dobrym miernikiem zainteresowania naszym rynkiem przez kapitał zewnętrzny jest relacja złotego do dolara  (USD/PLN). W załączniku numer 3 prezentujemy przebieg notowań dolara w ujęciu miesięcznym w okresie ostatnich 10 lat.

 Niebieska linia to średnia 100-miesięczna. Proszę zwrócić uwagę, że już od 10 lat, notowania dolara nigdy nie zeszły poniżej tej średniej. Co ciekawe i jednocześnie naturalne, spadek dolara i dojście do wspomnianej średniej za każdym razem kończył ruch wzrostowy na WIGu20. Zielonymi pionowymi liniami zaznaczyłem sygnały kupna dolara, na wskaźniku MACD. Sygnały te prawidłowo zwiastowały początek ruchu wzrostowego dolara i jednocześnie rozpoczynały bessę na rynku akcji. Niekiedy zmiana kierunku na walucie i na akcjach trwała dłuższy okres, a czasami należało reagować zaraz po dojściu do niebieskiej średniej. Tak było na początku 2018 roku. Dolar rozpoczynał wzrosty, a nasza giełda spadki. 

Dziś, ponownie jesteśmy w pobliżu tej, niepokonanej od 10 lat, średniej. Po dojściu do niej na koniec lipca, dolar wzrósł do 4,50, a giełda poddała się znaczącej korekcie. Na koniec roku znaleźliśmy się na średniej. Dolar kosztował 3,92 , a giełda zaliczała lokalny szczyt. Obecnie mamy do czynienia z lekkim umocnieniem dolara (okolice 4,00) i z korektą na giełdzie.

Znajdujemy się w bardzo interesującym technicznie miejscu. Jeżeli okaże się, że dolar zacznie rosnąć, po raz kolejny potwierdzając znaczenie omawianej średniej, prawdopodobnie rynek akcji wejdzie w ruch spadkowy i do takiego wariantu będziemy starali się dopasować. W takim przypadku nie wykluczamy powrotu do dłuższej tendencji spadkowej. Dysponujemy funduszem zarabiającym na spadkach i postaramy się wykorzystać go w odpowiednim momencie.

 Jeżeli natomiast, po raz pierwszy od 10 lat, będziemy świadkami pokonania tej średniej, czyli spadku dolara, będzie to oznaczało nową jakość. Z dużym prawdopodobieństwem będzie to świadczyło o napływie kapitału zagranicznego, a tym samym o możliwości wejścia naszej giełdy w etap „prawdziwej hossy”, czyli osiągania nowych szczytów. W takim wypadku będziemy się starali dopasować do wariantu wzrostowego, co uczynimy z przyjemnością, bo zawsze łatwiej zarabia się w czasie hossy. Na dziś musimy wykazać się cierpliwością i postarać się trafnie ocenić sytuację, która mobilizowałaby nas do zmiany składu portfela i nastawienia do rynku. Oczywiście omawiana sytuacja na parze USD/PLN jest tylko jednym z elementów naszej analizy, choć bardzo istotnym.

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.