Najnowszy Komentarz - GRAMY NA SPADKI I SUROWCE

Dość dawno nie pisaliśmy komentarza, za co przepraszamy tych Klientów, którzy zaczęli już się niecierpliwić, ale też pozostałych, dla których sięgnięcie do komentarza w... Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
04 styczeń 2023
PODSUMOWANIE 2022 ROKU

Miniony rok okazał się być jednym z najgorszych w historii naszego rynku kapitałowego. Wielu inwestorów boleśnie odczuło wydarzenia na giełdach. W przeszłości zwykle można było znaleźć klasy aktywów, które były bezpiecznymi przystaniami w trudnych czasach. W ubiegłym roku nawet o bezpieczną przystań było trudno. Przykładem może być tu szeroko rozumiany rynek długu, a szczególnie rynek „bezpiecznych” funduszy obligacji skarbowych.

Wzrost inflacji w skali globalnej do poziomów niewidzianych od dziesięcioleci, szczególnie w Polsce, wymuszona z tej przyczyny jastrzębia polityka banków centralnych spowodowały ucieczkę kapitału zarówno z rynków akcyjnych, ale też z rynków długu. Gwałtowne podwyżki stóp procentowych spowodowały prawdziwy krach chociażby na funduszach obligacji skarbowych w Polsce.
Napaść Rosji na Ukrainę, ofiary i obawy z nią związane również nie pozostały bez wpływu na rynek kapitałowy. Jednym słowem, był to obiektywnie bardzo trudny rok do zarabiania, a nawet do ochrony kapitału.

Jednak z naszej perspektywy, a przede wszystkim z perspektywy naszych Klientów, właściwie trudno narzekać !

W załączniku numer jeden umieściliśmy tabelę z procentowymi zmianami wartości jednostek funduszy UFK w 2022 roku, którymi dysponujemy na platformie Generali. Na zielono zaznaczyliśmy wyniki naszych działań w ostatnim roku, kolejno na platformie Vienna Life, oraz na platformie Generali. „Trójka” to produkty rozpoczęte przed 2010 rokiem, natomiast „Piątka” to produkty Generali rozpoczęte od 2010 roku i młodsze. Na żółtych polach podaliśmy roczne zmiany procentowe wybranych indeksów i kryptowaluty bitcoin.

  2022-12-30 2022
1 UFK Generali – Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) 27,24%
2 ONTIMAX-VIENNA LIFE 17,57%
3 ONTIMAX-GENERALI OMNIPROFIT – „TRÓJKA” 16,63%
4 ONTIMAX-GENERALI OMNIPROFIT – „PIĄTKA” 13,76%
5 Portfel Zagraniczny Surowcowy 8,47%
6 UFK Generali Gwarantowany PLUS 2,58%
7 UFK Generali – BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) 0,89%
8 UFK Generali – Generali Złota -0,48%
9 UFK Generali – Generali Oszczędnościowy -0,85%
10 UFK Generali – Franklin India Fund (USD) -3,40%
11 UFK Generali Obligacji PLUS -3,58%
12 TBSP (INDEKS OBLIGACJI SKARBOWYCH) -5,00%
13 UFK Generali – Generali Korona Dochodowy -5,56%
14 UFK Generali Mieszany PLUS -5,86%
15 UFK Generali – Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged) -8,34%
16 UFK Generali Global Absolute Return Fund -9,40%
17 Portfel Polski Zrównoważony -10,21%
18 UFK Generali – Generali Akcji Ekologicznych -11,16%
19 UFK Generali Agresywny PLUS -11,35%
20 UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) -11,37%
21 Portfel Polski Specjalistyczny -11,55%
22 UFK Generali – Generali Korona Obligacje -12,15%
23 sWIG80 -12,70%
24 UFK Generali – Templeton Asian Smaller Companies (USD) -14,61%
25 UFK Generali – Generali Stabilny Wzrost -15,63%
26 UFK Generali – Generali Obligacji Aktywny -16,19%
27 UFK Generali – Generali Korona Zrównoważony -16,80%
28 UFK Generali – Generali Akcji Europejskich -17,08%
29 Portfel Polski Akcyjny -17,12%
30 UFK Generali – Generali Korona Akcji -17,31%
31 Portfel Cyklu Koniunkturalnego -17,50%
32 UFK Generali – Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) -19,69%
33 Portfel Zagraniczny „Cztery Strony Świata” Akcyjny -19,99%
34 S&P -20,15%
35 UFK Generali – Generali Akcje Małych i Średnich Spółek -20,71%
36 WIG20 -20,90%
37 mWIG40 -21,40%
38 UFK Generali – Generali Obligacje: Obligacje Rynki Wschodzące -22,39%
39 UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD) -23,09%
40 UFK Generali – JPMorgan Funds – Greater China Fund (USD) -23,65%
41 Portfel Zagraniczny Nieruchomości -23,81%
42 UFK Generali – Generali Akcji Amerykańskich -26,34%
43 UFK Generali – Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) -28,54%
44 UFK Generali – Generali Konserwatywny -35,16%
45 UFK Generali – Generali Akcji: Megatrendy -37,08%
46 UFK Generali – Generali Akcji Rynków Wschodzących -54,29%
47 BITCOIN (USD) -64,80%
48 UFK Generali Short

Tabela w oczywisty sposób potwierdza, że w 2022 roku łatwiej można było stracić, niż zarobić. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że pomimo tak trudnego roku udało nam się osiągnąć dwucyfrowe zyski, już po uwzględnieniu wszystkich opłat związanych czy to z platformą Generali, czy też Vienny.

Ci z Państwa, którzy są na bieżąco z naszymi komentarzami wiedzą w jaki sposób udało nam się wygenerować takie wyniki. Dla tych z Państwa, którzy rzadziej czytają komentarze, przypominamy, że głównym motorem napędowym dobrego wyniku na koniec roku, była dobrze otworzona i dobrze zamknięta pozycja w UFK Ipopema Short. Fundusz ten zarabia w czasie kiedy rynek spada, a traci, kiedy rynek rośnie. Właśnie, głównie dzięki pozycji w tym funduszu w odpowiednim czasie, udało nam się nie tylko uniknąć strat, ale także zarobić. W tabeli fundusz ten nie został uwzględniony, dlatego, że na jesieni został on zamieniony na UFK Generali Short, który działa identycznie. Zmiany tego rodzaju funduszy odzwierciedlają indeksy giełdowe, a w tym wypadku są odwrotnością WIGu20.

W załącznikach numer 2 i 3 umieściliśmy roczny procentowy przebieg naszego portfela w Generali, czyli portfela każdego naszego Klienta, w zależności od rodzaju polisy (starsze trójki i młodsze piątki).

Trudne lata, a takim niewątpliwie był rok 2022 pokazują dobitnie, że strategia trzymania kapitału w określonym funduszu i nie reagowania na wydarzenia rynkowe może skończyć się dotkliwą porażką, nawet na z pozoru bezpiecznych funduszach. Przykładem może być UFK Generali Obligacji Aktywny, którego posiadacze stracili w ubiegłym roku -16,19%. W poprzednich latach był to jeden z lepszych funduszy w tej klasie aktywów.

Jednak na giełdzie nie ma dobrych i złych aktywów, jest tylko dobry lub zły czas na ich posiadanie. Tak właśnie rozumiemy naszą rolę, czyli zawsze staramy się dopasować skład naszego portfela do zmieniającej się sytuacji na rynku kapitałowym. Czy zawsze udaje nam się to zrobić ? Oczywiście nie zawsze. Jednak tym bardziej mamy satysfakcję, że przeszliśmy suchą stopą przez tak trudny rok, zarabiając przy tym kilkanaście procent.

Jeżeli chodzi o przyszłość. Dziś, jak Państwo wiecie stoimy z boku i czekamy na odpowiedni moment do zajęcia pozycji, analizując poszczególne klasy aktywów.
Czy będzie rosło, czy spadało ? Nieważne.

Jak pokazał ubiegły rok, najważniejsze abyśmy byli dobrze dopasowani do rynku.

Z jednej strony rynek oczekuje spadku inflacji, a co za tym idzie końca podwyżek stóp procentowych lub nawet spadku kosztu pieniądza w postaci obniżek stóp procentowych. Jeżeli tak będzie powinno to doprowadzić do trwałej zmiany tendencji na rynku obligacji, na wzrostową. W dalszej kolejności powinno to doprowadzić do powrotu kapitału również na rynek akcji i wzrostu indeksów giełdowych.

Z drugiej strony jest wielu takich, którzy złowrogo wieszczą katastrofę rynkową w związku z ryzykiem głębokiej recesji i kryzysu finansowego.

Zdecydowanie wybralibyśmy ten optymistyczny scenariusz, bo mimo wszystko, łatwiej zarabia się w czasie hossy, jednak jeżeli trudne czasy jeszcze przed nami, mamy nadzieję, że odpowiednio wcześnie się do nich dopasujemy.

Jeżeli miałbym zabawić się w giełdową wróżkę, to spodziewamy się jeszcze trudnego pierwszego kwartału, z dynamicznymi zmianami kierunku wahań i zdecydowanie lepszej pozostałej części roku.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.