Najnowszy Komentarz - KOMUNIKAT

Szanowni Klienci, Chcieliśmy poinformować, że od jutra Generali będzie do Państwa wysyłało pisma z informacją o zmianach w zestawie dostępnych funduszy UFK w Waszych... Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
17 luty 2021
LEPSZE WROGIEM DOBREGO

Od 2 grudnia do dziś skład naszego portfela nie uległ zmianie. To dość długi okres, jak na nasze standardy. Niektórzy klienci zaczęli nawet wyrażać zaniepokojenie „biernością” w działaniach i zgłaszali obawy, czy wszystko w porządku. Rzeczywiście okres bez zmian był długi, a od ostatniego komentarza minął miesiąc. Postaramy się poprawić, przynajmniej w kwestii komentarzy, bo jeżeli chodzi o częstotliwość zmian portfela będzie trochę inaczej. A mianowicie, jeżeli uważamy, że skład portfela jest dobrze dopasowany do bieżących wydarzeń rynkowych, to nie ma sensu na siłę go zmieniać. Postępujemy więc w myśl zasady, która jest tytułem dzisiejszego komentarza: „lepsze jest wrogiem dobrego”, czyli nie staramy się na siłę poprawiać, aby przypadkiem nie popsuć.
Dopiero dziś (16 lutego) zdecydowaliśmy się na kosmetyczną korektę składu. Pozbyliśmy się funduszu skorelowanego ze złotem, który jako jedyny nas rozczarował w ostatnim okresie. Na szczęście udział tego funduszu wynosił jedynie 10% naszego portfela. Sprzedając UFK Generali Złota, powiększyliśmy UFK Portfel Zagraniczny Surowcowy do 20 procent.
Po tej konwersji nasz portfel wygląda następująco:
UFK Skarbiec Akcja 20%; UFK Esaliens Akcji 20%; Generali Akcji Małych i Średnich Spółek 20%; Portfel Polski Akcyjny 20% oraz Portfel Zagraniczny Surowcowy 20%. W skrócie można powiedzieć, że posiadamy fundusze reprezentujące WIG20: 40%; mWIG40 i sWIG80: 40%; SUROWCE: 20%. W AXA i VIENNA LIFE struktura portfela wygląda podobnie.
Na pierwszy rzut oka widać, że jesteśmy mocno doważeni na rynku polskim, ale postaram się to uzasadnić, zarówno od strony analizy technicznej, jak również elementami analizy fundamentalnej, a ściślej rzecz biorąc analizą spodziewanych przepływów kapitałowych.
W załączniku numer 1 prezentujemy wykres dzienny naszego WIGu20. Zielonymi strzałkami zaznaczyliśmy miejsca zleceń kupna funduszy reprezentujących ten indeks. Jak widać lokalny szczyt indeksu wypadł 11 stycznia na poziomie 2100 punktów, po czym nastąpiła płaska, ale długa i dość męcząca korekta, którą postanowiliśmy przeczekać ze stopem ustawionym na średniej 350-sesyjnej (pomarańczowa średnia). Ostatnie dwie sesje zmieniły ten miesięczny układ, a dzisiejsze pokonanie dotychczasowego oporu na poziomie 2000 punktów uznajemy za potencjalny początek nowej fali wzrostowej, potwierdzonej chociażby sygnałem kupna na wskaźniku macd (zielona elipsa).

W załączniku numer 2 prezentujemy przebieg notowań funduszu Esaliens Akcji, który stanowi 20 procent portfela. Teoretycznie reprezentuje on WIG20, jednak porównanie wykresu tego funduszu i indeksu WIG20 wypada zdecydowanie na korzyść funduszu Esaliens. Indeksowi do ostatniego szczytu brakuje jeszcze około 5 procent, natomiast szczyt funduszu miał miejsce wczoraj, a w najbliższych dniach będzie jeszcze dużo lepiej. Ze względu na przesunięcie w czasie wycen funduszy względem indeksów, pokazany wykres nie uwzględnia jeszcze dwóch ostatnich wzrostowych sesji. Brawo dla zarządzającego i brawo dla nas za dobry wybór 😉

W załączniku numer 3 prezentujemy wykres indeksu średnich spółek mWIG40. W tym przypadku lokalny szczyt również wystąpił 11 stycznia, ale od dwóch dni jesteśmy już wyżej. Szczególnie dzisiejszy wzrost (+3,23%) wygląda imponująco i potwierdza kierunek rynku oraz fakt właściwej oceny sytuacji i spokojnego podejścia do ostatniej miesięcznej korekty. W tym przypadku również zielonymi strzałkami zaznaczyliśmy nasze zlecenie kupna.

Wracając do tytułu i braku naszych działań, chciałbym też pewne fakty przedstawić na liczbach. W kolejnych kolumnach: fundusz, średni kurs kupna, kurs bieżący oraz zmiana procentowa jednostki funduszy w stosunku do średniego kursu kupna.
GENERALI „TRÓJKI”

ŚR,KURS KUPNA KURS BIEŻĄCY WYNIK (%)
ESALIENS 354,4 403,02 13,72%
GEN MiŚ 112,02 125,44 11,98%
P.Z.SUROWC. 5,10 5,56 9,02%
SKARBIEC 276,21 300,79 8,90%
P.P.AKCYJNY 7,08 7,68 8,47%
GEN. ZŁOTA 143,76 131,91 -8,25%

GENERALI „PIĄTKI”

ŚR,KURS KUPNA KURS BIEŻĄCY WYNIK (%)
ESALIENS 361,30 403,02 11,55%
GEN MiŚ 112,25 125,44 11,75%
P.Z.SUROWC. 4,98 5,56 11,65%
SKARBIEC 279,38 300,79 7,66%
P.P.AKCYJNY 7,20 7,68 6,67%
GEN.ZŁOTA 136,57 131,91 -3,42%

VIENNA LIFE

ŚR,KURS KUPNA KURS BIEŻĄCY WYNIK (%)
QUE1 183,59 222,54 21,22%
UNK6 111,80 126,40 13,06%
SKR3 279,38 302,55 8,29%
QUE2 44,72 45,35 1,41%
DWS5 182,37 174,17 -4,50%

Procentowe wyniki poszczególnych, posiadanych przez nas UFK od daty zakupu do dziś prezentują się całkiem korzystnie, czyli to też kolejny powód, aby tego nie psuć.
To o czym dotychczas napisałem to już historia, ale jak zwykle na giełdzie rodzi się pytanie: co dalej ? Tym razem nietypowo, postanowiłem posłużyć się elementami z opracowania Pana Michała Stalmacha (za jego zgodą), zarządzającego funduszem Skarbiec Akcja, pt.: „Strategia 2021 polskie akcje”:
1. Prognozowany skumulowany wzrost PKB na lata 2020-2022 powinien wynieść +4,6%
2. Na koniec listopada depozyty gospodarstw domowych wynosiły 970 miliardów PLN. Jeżeli przy zerowych stopach procentowych niewielki ułamek tej kwoty trafi na giełdę to ….
3. Uderzenie covid w rynek wynajmu krótkoterminowego może odciągnąć część inwestorów od przysłowiowego kolejnego mieszkania
4. Po 7 latach spadków, inwestorzy zaczęli ponownie otwierać rachunku maklerskie. W 2020 przybyło 84 tysiące nowych rachunków maklerskich
5. Łączne obroty giełdy w 2020 wyniosły 311 miliardów, czyli o 59 procent więcej, niż w 2019.
6. Polska jest prawie na szarym końcu w Unii, jeżeli chodzi o procentowe zaangażowanie gospodarstw prywatnych w inwestycje giełdowe. Ponad 50 procent aktywów gospodarstw domowych stanowiły depozyty i gotówka. Gorzej jest tylko na Słowacji, Grecji i Cyprze. To stanowi ewentualny duży potencjał zasilania hossy.
7. Następuje odwrócenie negatywnego trendu przepływu kapitału wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych. Prognozuje się ponad 2,5 krotny wzrost wpłat do PPK, co z nawiązką bilansuje podaż od OFE
8. Duży (58 procent) udział w obrotach GPW nadal stanowią inwestorzy zagraniczni, ale dopóki sentyment na rynkach światowych jest na dobrym poziomie nie powinno to być problemem, a wręcz przeciwnie wspierać nasz trend wzrostowy.
W podsumowaniu zarządzający funduszem Skarbiec zakłada dobry rok dla polskiej giełdy. Ta opinia jest zbieżna z naszymi założeniami i oceną rynku. Nie zawsze lubimy się zgadzać z analitykami, ale w tym przypadku mamy do czynienia z opinią zarządzającego, a poza tym argumenty na „tak” są silniejsze i jest ich więcej.
Już zupełnie na koniec. Zauważyliśmy pewien brak cierpliwości u części klientów, którzy szukają też innych pomysłów inwestycyjnych, co zrozumiałe. Jednak z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że wzmożona chęć wypłaty, u niektórych naszych podopiecznych, poprzedzała okres dynamicznych wzrostów portfela. Jeżeli zakładany przez nas optymistyczny przebieg wydarzeń będzie się realizował, to rentowność z zakupu i wynajmu kolejnego mieszkania nie ma szans. Po pierwsze to zbyt powszechny pomysł, aby mógł w dłuższym horyzoncie przynieść spodziewane efekty, a po drugie płynność i mobilność kapitału zainwestowanego w nieruchomość jest zdecydowanie niższa. To jednak tylko i wyłącznie nasza opinia.

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.