Najnowszy Komentarz - 10 GŁOSÓW ZA KOREKTĄ

Ostatni komentarz pisaliśmy dokładnie 10 czerwca. Skupiliśmy się wówczas na zasadach, jakimi kierujemy się przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Opisaliśmy nasze działania w ostatnich emocjonujących... Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
31 Lipiec 2019
DZIEŃ PRZED DECYZJĄ FED

Jutro (komentarz pisany 30 lipca) wieczorem amerykański FED zdecyduje o obniżce stóp procentowych w USA. Na tę istotną informację czekają inwestorzy na globalnym rynku. W zależności od skali obniżki i przede wszystkim od wydźwięku komunikatu Rezerwy Federalnej, kapitał na rynkach globalnych może zdecydować o zmianie kierunku przepływu. W pierwszej kolejności wpłynie to na parę walutową EUR/USD, a pochodną będą zachowania rynku na pozostałych klasach aktywów.

Bazowy scenariusz zakłada obniżkę o 25 punktów bazowych, ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z neutralnym komunikatem, to taki scenariusz jest już „w cenach”. To może oznaczać, wbrew logice umocnienie się dolara względem euro i innych walut, a taka sytuacja powinna przełożyć się na spadki na rynkach akcyjnych, szczególnie na rynkach krajów rozwijających się, w tym Polski. Umocnienie się dolara to również zła informacja dla rynków surowcowych, w tym metali szlachetnych. Przy takim scenariuszu wskazane jest zachowanie odpowiednio dużej części portfela w gotówce.

Oczywiście możemy mieć do czynienia z większą obniżką np. o 50 punktów bazowych lub z „gołębim” komunikatem ze strony FED. Wówczas najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie spadek dolara, a tym samym wzrost akceptacji ryzyka na wspomnianych wyżej rynkach.

Wieczorna zmienność rynków wcale nie będzie zaskoczeniem, a obrany kierunek na dziś jest po prostu zagadką. Najczęściej w takich sytuacjach jest tak, że dopiero kolejna sesja , czy nawet kolejne sesje giełdowe mogą dać więcej odpowiedzi co do obranego kierunku przepływu kapitału. Analitycy muszą przetrawić informacje i wskazać inwestorom potencjalne kierunki.

Zważywszy na naszą pokorę wobec rynku kapitałowego uznaliśmy, że wystawianie się na zbyt duże ryzyko nie jest w takim wypadku sensowne. Co za tym idzie postanowiliśmy ujednolicić skład naszego portfela we wszystkich produktach, którymi dysponujemy. Zresztą, jeżeli okaże się, że będziemy mieli do czynienia z wariantem optymistycznym, mamy przygotowane potencjalne tematy inwestycyjne, które nas interesują.

Na dziś nasz portfel przedstawia się następująco: UFK pieniężne stanowią 75%, UFK reprezentujące złoto 25%.

Przed ostatnią zmianą posiadaliśmy jeszcze fundusze reprezentujące MWIG40. Koncepcja, o której pisaliśmy w przedostatnim komentarzu nie sprawdziła się i po przekroczeniu naszego „stopa” postanowiliśmy zamknąć te fundusze, co nie oznacza, że nie będziemy chcieli do nich wrócić, ale dopiero przy bardziej klarownej sytuacji. Myśląc o polskim rynku proszę zwrócić uwagę na WIG20USD (załącznik numer 1), czyli indeks polskiego rynku widziany oczami zagranicznych inwestorów. Praktycznie od kwietnia ubiegłego roku indeks ten znajduje się pomiędzy brązową średnią 350-sesyjną (od góry), a fioletową średnią 200-sesyjną od dołu. Dopiero opuszczenie tego przedziału wahań może zaowocować nowym średnioterminowym trendem. Zielonymi elipsami zaznaczyliśmy miejsca, w których należałoby rozważyć decyzję o ewentualnym powrocie do funduszy akcyjnych. Wyjście rynku powyżej górnej średniej może zmienić tendencję na wzrostową. Natomiast dojście do dolnej średniej może stanowić dobre miejsce do zakupów, w oczekiwaniu na odreagowanie, oczywiście przy zabezpieczeniu się odpowiednim „stopem”.

Załącznik numer 2 przedstawia obraz notowań złota w interwale dziennym. Zielone strzałki to miejsca, w których otwieraliśmy pozycję, czerwona strzałka to miejsce, gdzie minimalnie skróciliśmy pozycję. Jeżeli pójdziemy na północ to prawdopodobnie będziemy chcieli ponownie zwiększyć naszą pozycję w złocie. Jeżeli nastąpią spadki, to dobrym miejscem do ponownych zakupów może okazać się dojście do średniej (zielona) 50-sesyjnej. Nadal uważamy, że potencjał wzrostu na złocie nie został wyczerpany, o czym świadczy przebieg wykresu w interwale tygodniowym (załącznik numer 3). Nawet jeżeli doświadczymy korekty, to na dziś najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w średnim terminie jest kontynuacja wzrostu, przynajmniej do czerwonej poziomej linii, która znajduje się w okolicach ponad 100 dolarów wyżej, niż dzisiejsze wyceny.

 

 

 

Na dziś rynek złota nadal wydaje nam się dysponować największym potencjałem wzrostowym, jednak mamy też wytypowanych kilku innych faworytów, ale zainwestujemy tylko wtedy, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki zajęcia pozycji, przyjęte w naszych założeniach. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście poinformujemy Państwa w kolejnym komentarzu.

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.