Najnowszy Komentarz - GRAMY NA SPADKI I SUROWCE

Dość dawno nie pisaliśmy komentarza, za co przepraszamy tych Klientów, którzy zaczęli już się niecierpliwić, ale też pozostałych, dla których sięgnięcie do komentarza w... Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
07 kwiecień 2023
CAŁE PODIUM NASZE

Pokusiliśmy się dzisiaj (6 kwietnia) o porównanie wyników naszych działań na portfelu w odniesieniu do wyników wszystkich funduszy UFK, którymi dysponujemy na platformie Generali oraz w odniesieniu do najważniejszych indeksów giełdowych.

Poniżej prezentujemy Państwu wspomniane wyżej zestawienie procentowych zmian w okresie od 6 kwietnia 2022 roku do 6 kwietnia 2023 roku, czyli za ostatnie 12 miesięcy. Porównywalne zestawienie prezentowaliśmy na koniec grudnia, podsumowując ubiegły rok.

  06/04/2022 : 06/04/2023 ROK
1 ONTIMAX-GENERALI OMNIPROFIT – „TRÓJKA” 14.45%
2 ONTIMAX-VIENNA LIFE 13.40%
3 ONTIMAX-GENERALI OMNIPROFIT – „PIĄTKA” 10.91%
4 UFK Generali – Generali Korona Dochodowy 6.32%
5 UFK Generali – Generali Konserwatywny 6.29%
6 UFK Generali Global Absolute Return Fund 6.25%
7 TBSP (INDEKS OBLIGACJI SKARBOWYCH) 6.05%
8 UFK Generali Gwarantowany PLUS 5.85%
9 UFK Generali Obligacji PLUS 5.16%
10 UFK Generali – Generali Oszczędnościowy 4.67%
11 UFK Generali – Generali Corporate Bonds Fund (PLN hedged) 4.35%
12 UFK Generali – Generali Obligacji Aktywny 3.17%
13 UFK Generali – Generali Korona Obligacje 3.08%
14 UFK Generali – Generali Akcji Europejskich 1.76%
15 UFK Generali – Generali Złota 1.12%
16 UFK Generali Mieszany PLUS 0.99%
17 UFK Generali – Franklin Natural Resources Fund (PLN hedged) -0.51%
18 UFK Generali – Generali Stabilny Wzrost -0.64%
19 Portfel Polski Zrównoważony -0.84%
20 Portfel Polski Specjalistyczny -1.72%
21 UFK Generali – Generali Obligacje: Obligacje Rynki Wschodzące -1.86%
22 UFK Generali – Generali Akcje Małych i Średnich Spółek -2.39%
23 UFK Generali – Generali Korona Zrównoważony -2.57%
24 UFK Generali – Generali Akcji Ekologicznych -2.90%
25 UFK Generali Agresywny PLUS -3.94%
26 Portfel Polski Akcyjny -5.56%
27 mWIG40 -5.60%
28 UFK Generali – Generali Akcji Amerykańskich -6.88%
29 UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR) -7.80%
30 S&P -8.62%
31 UFK Generali – Generali Korona Akcji -8.94%
32 UFK Generali – JPMorgan Funds – Greater China Fund (USD) -8.99%
33 UFK Generali – Templeton Asian Smaller Companies (USD) -9.19%
34 Portfel Zagraniczny „Cztery Strony Świata” Akcyjny -9.39%
35 Portfel Cyklu Koniunkturalnego -10.10%
36 UFK Generali – Franklin India Fund (USD) -10.46%
37 Portfel Zagraniczny Surowcowy -12.27%
38 sWIG80 -12.70%
39 UFK Generali – Generali Akcji: Megatrendy -13.80%
40 UFK Generali – Templeton Frontier Markets Fund (PLN hedged) -16.19%
41 WIG20 -16.76%
42 UFK Generali – Fidelity Emerging Markets Fund (EUR) -17.78%
43 UFK Generali – Generali Akcji Rynków Wschodzących -18.62%
44 UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD) -19.09%
45 UFK Generali – BlackRock World Mining Fund (EUR hedged) -20.24%
46 Portfel Zagraniczny Nieruchomości -24.05%
47 BITCOIN (USD) -35.87%
48 UFK Generali Short

Tak jak w tytule, okazało się, że w ostatnich dwunastu miesiącach nasze działania na portfelu, czyli dokonywane zmiany w zestawie UFK, mają sens. Niezależnie od produktu i rodzaju polisy, osiągnięty wynik procentowy plasuje nas w pierwszej trójce tego zestawienia, czyli zajęliśmy pierwsze trzy miejsca: „CAŁE PODIUM NASZE”

Okazało się, że w tym okresie nie było żadnego UFK, którego trzymanie dałoby lepszy wynik procentowy. Zdajemy sobie sprawę, że niezmiernie rzadko można osiągnąć taki efekt, dlatego tym bardziej się cieszymy, że nasze działania mają sens i wpływają na powiększanie wartości polis naszych Klientów.

Chcieliśmy też poinformować, że po ostatniej zmianie, zlecenia składaliśmy 30 marca, skład naszego portfela przedstawia się następująco: UFK obligacji: 50%; UFK akcji małych i średnich spółek: 25% oraz UFK akcji WIG i WIG20: 25%. Oczywiście w zależności od produktu nazwy funduszy mogą się różnić, jednak odpowiadają one wyżej wymienionym. W załączniku numer 1 prezentujemy WIG20 z dnia, w którym składaliśmy zlecenia kupna. Po dynamicznym spadku w pierwszej połowie marca, spowodowanym kryzysem w niektórych bankach w USA i w zachodniej Europie naruszona została ważna linia wsparcia, w postaci średniej 200-sesyjnej (fioletowa). Okazało się jednak, że mimo obaw rynku, nie doszło do dalszych spadków i wspomniana średnia okazała się dobrym wsparciem teraz i dobrą linią obrony w przyszłości. Po dynamicznym wzroście z 30 marca uznaliśmy, że giełdowa waga ponownie zaczęła przechylać się w kierunku północnym. Wzrost ten został również potwierdzony sygnałem kupna na wskaźniku macd. Przy pozytywnym scenariuszu zakładamy dojście i pokonanie oporu na poziomie pomarańczowej średniej 350-sesyjnej. Jeżeli tak się stanie będziemy zwiększać pozycję w UFK reprezentującym ten indeks. Jeżeli zwycięży negatywny scenariusz będziemy się bronili na fioletowej średniej.

W załączniku numer 2 prezentujemy indeks średnich spółek. W tym przypadku jesteśmy już na innym etapie rynku. Sygnał kupna wynikający z pokonania najbardziej znaczącej średniej (350 pomarańczowa) wystąpił już na początku marca. Został on jednak zanegowany z tych samych powodów związanych z bankami (czerwona strzałka). W przypadku tego indeksu również na sesji 30 marca doszło do dynamicznego wzrostu, zaznaczonego drugą zieloną strzałką. Ponowny powrót nad średnią 350-sesyjną w tak krótkim odstępie czasu to według naszej oceny silny impuls do zakupów, na który postanowiliśmy zareagować.

Na szerszą i bardziej pogłębioną analizę przyjdzie czas w innym terminie, a dziś chcieliśmy życzyć Państwu ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT !

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.