Najnowszy Komentarz - 10 GŁOSÓW ZA KOREKTĄ

Ostatni komentarz pisaliśmy dokładnie 10 czerwca. Skupiliśmy się wówczas na zasadach, jakimi kierujemy się przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Opisaliśmy nasze działania w ostatnich emocjonujących... Czytaj całość

Komitet Inwestycyjny
07 Styczeń 2020
DWUCYFROWY ZYSK ZA 2019

Szanowni Klienci,
Niezwykle doceniamy, że jesteście z nami, za co chcieliśmy Wam serdecznie podziękować, szczególnie tym Klientom, którzy są z nami dłużej i wykazali się cierpliwością w trudnych dla nas momentach, a takich przecież nie brakuje u nikogo, kto ma do czynienia z rynkiem kapitałowym.
Ostatni rok możemy uznać za udany, o czym świadczy wykres w załączniku numer 1.

Prezentujemy w nim procentową zmianę wartości polisy Generali w 2019 roku. Wynik za poprzedni rok, podkreślony na czerwono wyniósł +12,89%. Jest to wynik uwzględniający już koszty poszczególnych UFK, jak również koszty platformy Generali. Tak więc, należy mieć świadomość, że aby osiągnąć taki wynik netto dla klienta, faktyczny zysk brutto był o kilka procent wyższy. Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku niektórych produktów wynik mógł być nieco gorszy, ale to wynikało jedynie z zestawu UFK jakie mieliśmy do dyspozycji, w zależności od poszczególnych platform i produktów. Zmiany w zestawach funduszy reprezentujących poszczególne rynki były jednakowe i dokonywane w tym samym czasie, co w naszym przypadku jest nadrzędną zasadą.
Przy okazji warto podkreślić, że pomimo bardzo negatywnego „PR”, posiadane przez Państwa produkty są, naszym zdaniem, jednymi z najbezpieczniejszych, a jednocześnie dającymi możliwości osiągania całkiem akceptowalnych przyrostów kapitału ulokowanego w polisach, przy naszym skromnym wsparciu:
– Płynność: w każdym momencie możemy w krótkim czasie zmienić skład naszego portfela zamykając pozycję na rynku, na którym sytuacja ulega pogorszeniu oraz nie doświadczamy redukcji przy umarzaniu jednostek, tak jak to ma miejsce w niektórych funduszach.
– Dostępność rynków: Nie jesteśmy zdani, na przykład, jedynie na rynek polski, który w ostatnich czasach mocno rozczarowuje, ale możemy uczestniczyć w dobrej koniunkturze na wybranym rynku.
– Dostęp do informacji: za pośrednictwem naszej aplikacji i publikowanych przez nas komentarzy mają Państwo cały czas dostęp do informacji o wartości polisy oraz o podejmowanych przez nas decyzjach. Zarówno wtedy kiedy odnotowujemy sukcesy, ale również i poszczególne porażki wiedzą Państwo z czego one wynikają.
-Brak prowizji i podatku przy zmianie zestawu UFK w portfelu też nie jest sprawą oczywistą w przypadku innych produktów.
– Przypominamy też, że produkt jest bezterminowy.
Na giełdzie bywa różnie, o czym mogliśmy się przekonać w 2018 roku. Pozwolę sobie zacytować fragment podsumowania roku 2018:
„Po tak słabym 2018 roku, rzadko kiedy następny był równie słaby i na tym głównie można budować delikatny optymizm, co do możliwości rynkowych w 2019 roku. Jeżeli nie na wszystkich rynkach, to przynajmniej na wybranym. Wierzymy w to, że nadarzą się okazje do tego, abyśmy mogli się pochwalić naszymi wynikami w podsumowaniu roku 2019”
Na koniec tego roku rzeczywiście okazało się, że rok 2019 był lepszy, rzeczywiście nie na wszystkich rynkach (WIG20: -5,6%) i rzeczywiście znaleźliśmy rynek, na którym „rynkowe okazje” potrafiliśmy wykorzystać, aby móc się pochwalić wynikami.
W załączniku numer dwa prezentujemy naszego faworyta w roku 2019.

Nasz wynik wypracowaliśmy głównie dzięki wykorzystaniu szans i trendów na rynku złota. Zielonymi strzałkami na wykresie oznaczyliśmy miejsca, w których otwieraliśmy pozycję na funduszach reprezentujących złoto. Czerwoną strzałką oznaczyliśmy miejsce, kiedy zdecydowaliśmy się na zamknięcie naszej pozycji. Obecnie, po zakupach grudniowych posiadamy 50 procent zaangażowania na rynku złota w naszym portfelu. Szczególnie istotnym i cieszącym nas faktem były trafne decyzje przy określaniu momentów kupna, tuż przed początkiem fal wzrostowych (maj i grudzień), ale też trafnie określony moment całkowitego zamknięcia pozycji, tuż przed rozpoczęciem dotkliwej, trzymiesięcznej korekty (sierpień).
Tak jak wspomniałem, nasza obecna, dość duża pozycja, została otworzona na dojściu do pierwszego zniesienia „Fibonacciego” na wysokości 61,8% (grudzień) poprzedniej fali wzrostowej. Na wczorajszej sesji dotarliśmy w okolice szczytu poprzedniej fali, co nie jest jeszcze odzwierciedlone w wycenie jednostki UFK. Liczymy się z tym, że w tym miejscu może dojść do korekty, ale nie zaszły jeszcze okoliczności do sprzedaży. W przypadku optymistycznego scenariusza i pokonania poprzednich szczytów, potencjał wzrostowy może być jeszcze całkiem okazały.
Poza złotem posiadamy w naszym portfelu UFK reprezentujący rynki rozwijające (20% portfela), które w ostatnich tygodniach również zachowywały się całkiem „byczo”.
W załączniku numer 3 prezentujemy przebieg wykresu WIG20USD, czyli obraz naszego rynku widziany oczami inwestorów zagranicznych.

Wykres przedstawia ostatnie dwa lata, od stycznia 2018 do dzisiaj. Jak widać niezwykle trudno było w tym okresie zarabiać na polskim rynku. Co ciekawe, skutecznym hamulcem w tym okresie za każdym razem okazywała się średnia 350-sesyjna, rzadko wykorzystywana w analizach, ale niezwykle skuteczna na wielu rynkach do określania trendu. Kto wie, być może niebawem dojdzie do zmiany głównego kierunku poruszania się naszego rynku. Dziś nie zamierzamy być prekursorami i dopiero jeżeli uda się pokonać ten opór, nadarzą się okazje do zarabiania również na naszym rodzimym parkiecie.
Na koniec życzymy Państwu, którzy „odważyliście się” być naszymi Klientami, abyście mieli Państwo za rok jak najwięcej powodów, by nadal korzystać z efektów naszej pracy.
DOBREGO ROKU !!!

"Do przerwy 0:1"

Do każdej transakcji trzeba się jak najlepiej przygotować i zaplanować strategię na każdy “mecz”.
Ostateczny wynik i tak poznamy po końcowym gwizdku, bo w czasie meczu (roku) wszystko może się zdarzyć.