Ontimax Kim jesteśmy?


Ontimax jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym (brokerem), który reprezentuje wyłącznie interesy Klienta. Wykonujemy czynności prawne, bądź czynności związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Odróżnia nas to od pracy agenta ubezpieczeniowego, który jest pośrednikiem reprezentującym zakłady ubezpieczeń.

Rolą Ontimax jest opracowanie programu ubezpieczenia odzwierciedlającego realne potrzeby Klienta. Poszukujemy oraz negocjujemy oferty z jak największą liczbą zakładów ubezpieczeniowych, a następnie sporządzamy ich porównanie. Jako broker ubezpieczeniowy zobowiązani jesteśmy do przygotowania rekomendacji, za którą ponosimy pełną odpowiedzialność. Naszą istotną rolą w całym procesie jest także nadzór nad realizacją zawartej umowy ubezpieczenia.


Ontimax uzyskał potwierdzenie posiadania wysokich kwalifikacji, uzyskując zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej od Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo Ontimax podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, co zapewnia dodatkową ochronę naszym Klientom.

Ontimax to doradca, który dzięki swojej wiedzy eksperckiej oraz doświadczeniu w obszarze ubezpieczeń, przygotowuje dla swojego Klienta najkorzystniejsze rozwiązania ubezpieczeniowe.
Ontimax to analityk, który identyfikuje i ocenia ryzyko związane z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej i przygotowuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania tym ryzykiem, odpowiadające indywidualnym potrzebom Klienta.
Ontimax to partner, stawiający zawsze i w każdej sytuacji interes Klienta na pierwszym miejscu, reprezentując jego interesy z pełnym zaangażowaniem.
Ontimax to partner, wspierający Klienta w jego dążeniach do minimalizowania ryzyka i zmniejszania kosztów.
Dowiedz się więcej
Kim jesteśmy?

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Każda firma ma swoją specyfikę, którą musimy poznać, aby zidentyfikować a następnie pokryć polisami ryzyka z nią związane.